header image

Biavleren (biavlerne) bag Himmerlandske Bier                                     Portræt

 

Ivan Bjorholm Nielsen er mig selv, som er ejer og grundlægger af bedriften. Jeg er født i 1970 og er oprindeligt uddannet driftsleder indenfor kvægbrug.

 

Uddannelsen som driftsleder i landbruget giver en god baggrund, når der skal holdes styr på mange tråde i en meget hektisk sommersæson. Den teoretiske side af avlsarbejdet er der igennem heller ikke fremmed for mig. Efter jeg forlod kvægbruget arbejdede jeg 3 år, som fuldtidsansat med bi- og dronningeavl, parallelt med dette begyndte jeg stille og roligt at opbygge min daværende deltidsbiavl. Denne kombination af erfaringer, giver mig et godt rygstød, når der skal tages beslutninger i en fart.

 

Min biavlsbedrift har udviklet sig stille og roligt siden 1999. Jeg købte mit lille landsted i 1999 med det faste mål, at det skulle blive rammen om en fuldtids biavlsbedrift for minimum mig selv. I dag har jeg fuldtidsarbejde til mig selv, samt en ansat i sommersæsonen.

 

Et vigtigt sigtepunkt for mig i mit arbejde, og udvikling af bedriften, er at vi skal kunne se os selv i spejlet, med god samvittighed, og arbejdet må ikke blive til arbejde bare for arbejdets skyld.

 

I det daglige er mit hovedfokus, og ansvarsområde, avlsarbejdet samt alt hvad der hedder kommunikation og snak i telefonen. Herudover skal jeg så også lige holde styr på regnskaber, papirarbejde generelt, foredrag og besøg + alt det andet usynlige udenoms, som får den daglige bedrift til at hænge sammen på den lange bane.

 

En person alene driver ikke denne biavl.

 

Biavl er ikke noget der alene foregår om sommeren, men selvfølgelig er arbejdsmængden allerstørst i den varme del af året.

For at klare disse sæsonudsving svinger antallet af hænder og hoveder henover året.

 

Sergii Nekh er ansat næsten hele året, og er med sin store omhyggelighed, og erfaring på bedriften, en nærmest uundværlig person iden daglige drift.

I den supertravle del af sæsonen, er det Sergii der har fingrene dybt begravet i den primære produktion af dronninger. Dette kræver en person, som virkelig har sans for detaljen, og som ikke bliver distraheret af telefonen, som der ofte er meget af i forbindelse med bestilling af dronninger og lignende. I resten af sæsonen er Sergii en vigtig person i den generelle pasning af bierne, og med hans øje for detaljer, og store eftertænksomhed, en vigtig sparringspartner, når de langsigtede beslutninger skal tages.

 

Helena Laczkova startede i 2018 her på bedriften som 'Sommerfugl', og var som sådan den uundværlige hjælp til det forefaldende arbejde såsom honningslyngning, pasning af bifamilier, pakning og pasning af parringskassetter, samt alle mulige andre opgaver der dukker op i en travl tid.

Vi har været så heldige at Helena kommer og hjælper os i hele sæsonen 2019.

Helena er en dejlig solstråle at arbejde sammen med. Altid nysgerrig (på den gode måde) omkring de bagvedliggende ting i biavlen, og med et dejligt smittende humør.

 

Sommerfugl hvad er det?

Sommerfugle er de dejlige personer, som af forskellige grunde er nysgerrige på at vide mere om professionel bi- og dronningavl, og som derfor vælger at bruge nogle uger, eller måneder, af sommeren, på at hjælpe til her på bedriften. Denne daglige hands-on oplevelse giver en helt anden indsigt i emnet, end hvis man læser artikler, eller hører foredrag, om emnet. Er du interesseret i at bruge noget tid sammen med os andre 'bigale', er du velkommen til at ringe eller skrive, for at høre nærmere. Lønnen udbetalt vil nok ikke være den største du har oplevet, men indsigt og erfaringer vil på lang sigt ofte være mget mere værd end den udbetalte løn. Kommer du langvejs fra kan vi måske være behjælpelige med overnatning og forplejning.