header image

Bierne og biavlen bag Himmerlandske Bier

 

Biavlen omfatter ca. 350 bifamilier, heraf er ca. 2/3 befolket med øparrede dronninger som er basis for avlsarbejdet.

 

En forudsætning for en velkørende erhvervsbiavl er godt, og ens, materiel. Jeg har valgt at holde mig til Norsk mål opstablingsstader. Norsk mål er et godt og harmonisk rammemål, som nok ikke giver de laveste stader, men bierne trives godt heri og det er let håndterligt hele vejen gennem biavlen.

 

Bierne står spredt ud i det meste af Midt- og Vesthimmerland, med typisk 15 familier i hver bigård. Terræn og flora er meget varieret i området, så bierne har normalt gode trækkilder sæsonen igennem. Dette giver sunde og livskraftige bier da tilgangen af nektar, og det for biernes sundhed så vigtige pollen, som regel er sikker.

 

Når en biavl drives erhvervsmæssigt, må der nødvendigvis drives rationelt. Dette er dog ikke det samme som industriel drift. Bierne og naturen skal også være her, efter at vi selv har forladt denne jord.

Jeg har i alle årene kunnet klare bekæmpelsen af skadegørere gennem konsekvent avl, samt ved brug af midler som i forvejen findes i honningen (organiske syrer og thymol).

 

I den almindelige drift af bierne, fodres der kun i forbindelse med indvintring.

I forbindelse med dronningeproduktionen, og produktion af nye bifamilier, drivfodres der dog i nødvendigt omfang, da det er en forudsætning for at få dronninger og bifamilier af høj kvalitet.