header image

Bierne og biavlen bag Himmerlandske Bier

 

Biavlen omfatter ca. 350 bifamilier, heraf er ca. 2/3 befolket med øparrede dronninger som er basis for avlsarbejdet.

 

En forudsætning for en velkørende erhvervsbiavl er godt, og ens, materiel. Jeg har valgt at holde mig til Norsk mål opstablingsstader. Norsk mål er et godt og harmonisk rammemål, som nok ikke giver de laveste stader, men bierne trives godt heri og det er let håndterligt hele vejen gennem biavlen.

 

Bierne står spredt ud i det meste af Midt- og Vesthimmerland, med typisk 15 familier i hver bigård. Terræn og flora er meget varieret i området, så bierne har normalt gode trækkilder sæsonen igennem. Dette giver sunde og livskraftige bier da tilgangen af nektar, og det for biernes sundhed så vigtige pollen, som regel er sikker.

 

Når en biavl drives erhvervsmæssigt, må der nødvendigvis drives rationelt. Dette er dog ikke det samme som industriel drift. Bierne og naturen skal også være her, efter at vi selv har forladt denne jord.

Jeg har i alle årene kunnet klare bekæmpelsen af skadegørere gennem konsekvent avl, samt ved brug af midler som i forvejen findes i honningen (organiske syrer og thymol).

 

I den almindelige drift af bierne, fodres der kun i forbindelse med indvintring.

I forbindelse med dronningeproduktionen, og produktion af nye bifamilier, drivfodres der dog i nødvendigt omfang, da det er en forudsætning for at få dronninger og bifamilier af høj kvalitet.

 

Aflæggere.

 

Som en naturlig del af vores biavl, producerer vi hvert år et stort antal aflæggere. Disse anvendes primært til at holde vores egen besætning fuldtallig og sund med, og vi har ikke en fokuseret produktion af aflæggere til salg. Det hænder dog, at vi har et antal familier i overskud, når vi kommer hen sidst i april. Disse sælges så hvis der er biavlere som har forespurgt på det.

Hvis du vil være helt sikker på at få aflæggere med dronninger fra vores avlsarbejde i, kan du henvende dig til OBC-biavl i Havndal, eller Nordjysk Biavl i Hobro.

Begge steder produceres der aflæggere med salg for øje, og hvis du beder om det, kan begge steder levere familier med 'vores' dronninger i.